Panský dvůr, akciová společnost

HISTORIE

Honosný barokní statek Panský dvůr stával v dřívějších dobách nedaleko Domažlic. Sloužil městu jako zdroj masa, mléka a obilí. Chovala se v něm městská stáda koní a krav. Po zboření hradeb koncem 19.století dochází k expanzi městské zástavby do volné krajiny. Panský statek spolu s dalšími budovami je touto zástavbou pohlcen a stává se součástí města. Od konce druhé světové války až do konce osmdesátých let dvacátého století statek chátrá pod dohledem socialistických Státních statků. Na počátku devadesátých let je navrácen historický majetek městu Domažlice.

8.září 1993 je založena obchodní společnost Panský dvůr, spol. s r.o., která si dala do vínku vybudovat moderní regionální centrum obchodu a služeb plně reflektující místní potřeby a zájmy. Od města Domažlice za tím účelem kupuje na počátku roku 1994 společnost areál bývalého statku. Po rozsáhlé demolici původních hospodářských stavení vyrůstá na pozemcích statku budovy moderní obchodní centrum. 6. května 1996 je za účasti významných osobností regionu slavnostně otevřen celý areál nákupního centra s supermarketem, prodejnami nábytku, výpočetní techniky, květin a množství kanceláří k pronájmu. V témže roce pak dochází k přeměně právní formy společnosti na akciovou společnost.

V následujících letech se společnost zaměřuje na rozvoj maloobchodního prodeje. Na zvětšené prodejní ploše supermarketu je původní nabídka potravin a drogistického zboží výrazně rozšířena o sortiment spotřební elektroniky, zahradní techniky, potřeb pro kutily, domácích potřeb, textilu, hraček, papírenského zboží.

Od roku 2012 poskytuje areál obchodního centra Panský dvůr zázemí celé řadě obchodních a výrobních firem.

SOUČASNOST

areál Panský dvůr

V současné době je areál Panského dvora využíván jako obchodně-výrobní komplex pro řadu firem. Společnost Panský dvůr poskytuje zázemí v podobě administrativních, obchodních ale i výrobních prostor podnikatelům a společnostem působícím zejména v regionu západních Čech. Mezi nejvýznamnější uživatele se řadí společnosti LINTECH, spol. s r.o., D-Puls, spol. s r.o.,…

PRO AKCIONÁŘE

KONTAKTY

VEDENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Tel. 379 410 451, Fax: 379 410 450, e-mail: sekretariat@pd.cz

KANCELÁŘSKÝ SERVIS
Tel. 379 410 460, 379 410 461, Fax: 379 410 450, e-mail: objednavka@pd.cz